Tjänster

Samtalsterapi - Vägledning

Livskris, separation, stress och ångest….något som gnager eller en längtan som väntar på att få frigöras?
I samtalsterapi utgår från dina behov när vi utforskar tankar, känslor och beteenden. Bara att bli lyssnad på med empati och en ickedömande nyfikenhet, kan upplevas väldigt befriande. Genom att identifiera grundläggande mönster och djupliggande faktorer kan du tydligare se vad som påverkar ditt välbefinnande idag. Du får stöd i att stärka din vilja, att bli klarare över vad som känns rätt och bra för dig där du befinner dig i livet.

Du har en vilja att utforska din väg. Jag stöttar dig genom empati, nyfikenhet, samtal och enkla terapeutiska tekniker.

Jag utgår från Psykosyntesen och den integrativa terapi som den öppnar för, med verktyg från olika terapiformer. Målet är att du ska uppleva större livskvalitet och välbefinnande.

psykosyntes

Psykosyntesen är en praktisk pykologi som inte bara vill få oss att förstå, varför vi beter oss som vi gör. Den vill också ge möjligheter att omsätta insikt i praktiskt handlande i vardagen. Den ger verktyg till ett sannare och friare liv.

Det var läkaren och professorn Roberto Assagioli som utvecklade psykosyntesen då han kombinerade teorier från Freud och Jung med inslag från österländsk visdomslära. 

Mer att läsa om psykosyntes finns bl a på 

www.humanova.com

Combined ShapeCreated with Sketch.

För att boka tid kan du kontakta mig via telefon (0707680267) eller via mail (helena@terapihuddinge.se).

Samtalsterapi

Du kanske har en tydlig bild av vad du vill få hjälp med, eller är det något vi undersöker tillsammans. Det kan handla om en längre process eller en kortare. Vi undersöker tillsammans dina behov och lägger upp en plan.


60 min - 1100 kr
90 min - 1600 kr

Släpp loss kreativiteten

Vi undersöker vad du behöver för att få kontakt med eller stärka din kreativitet. Vad längtar ditt hjärta efter att få vara i och uttrycka? Vi tar utgångspunkt i rörelse, meditationer, skrivande, målande..... efter dina behov och det som händer i rummet


90 min - 1600 kr

Handledning mentorskap

Stöd till dig som arbetar med människor tex som kurator, lärare eller liknande. Frågorna kan handla om hur vi hanterar andras svårigheter, hur vi kan bli mer kreativa i arbetet. Jag stöttar ocksa dig som har ett särskilt prövande föräldrarskap, som kräver stort tålamod.


60 min - 1100
90 min - 1600