Terapihuddinge

Dit du vill

Dit du vill med Terapihuddinge

Det finns lika många skäl att börja i terapi som det finns klienter. När livet känns svårt av någon anledning, kan stöttande samtal vara till stor hjälp. Det kan tex handla om att du vill få hjälp med att bearbeta förlust och sorg. Det kan vara svåra och viktiga livsval som ligger framför dig, eller en känsla av att sitta fast i gamla mönster. Det kan också vara en känsla av att det finns något mer att upptäcka och utveckla i ditt liv.

Att bli bemött med medkänsla och lyhördhet skapar en trygg grund för att börja undersöka vad du behöver för att komma vidare. Mot större autenticitet och bättre livskvalitet. 

Välkommen att göra sällskap en bit på din väg med mig som terapeut och guide.     

Combined ShapeCreated with Sketch.

”För mig ligger fokus på att möta människor med acceptans och nyfikenhet. Att skapa ett klimat där vi känner oss trygga och vågar dela tankar, känna känslor och pröva nytt!”

Combined ShapeCreated with Sketch.

Recensioner