OM

Helena Kindwall

Jag är samtalsterapeut och coach med psykosyntes som grund. I många år har jag varit kurator och lärare på folkhögskola. Mitt intresse har alltid varit att möta, lyssna och samtala med människor. Genom mitt jobb har jag lärt mig mycket om människor i olika åldrar och kulturer och har stor vana och förståelse när det gäller att möta olikheter i syn och livsstil.

Kreativa processer och uttryck som måleri, skrivande och sång är vilktiga för mig både privat och professionellt. Kreativa uttryck kan hjälpa vidare i inlärning och utveckling.

För mig ligger fokus på att möta männsikor med acceptans och nyfikenhet. Att skapa ett klimat där vi känner oss trygga och vågar dela tankar, känna känslor och pröva nytt

Helena Kindwall

Utbildningar

Diplomerad Coach och samtalsteraeut – Humanova Stockholm

Shiatsuterapeut – Axelssons institute Stockholm

Dynamisk pedagogik steg 1 och 2– Stockholms universitet

Visskolan –  Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

Skrivarlinjen – Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

Grundläggande konstnärlig utbildning –  Folkuniversitetet Uppsala

Ledarutbildning Antigymnastik

Ämneslärarlinjen – Uppsala universitet

Juristlinjen – Uppsala universitet


Jag är medlem i psykosyntesförbudet och följer deras etiska regler. Ansvarsförsäkring finns. Samtalen skall ses som friskvård och har inte till syfte att bota eller behandla sjukdomstillstånd. Jag har möjlighet till handledning vid behov. Vill du veta mer se:

https://psykosyntesförbundet.se